Top.Mail.Ru


ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ПРЕАМБУЛА

Шановний користувач сайту www.shopping-expert.com, звертаю вашу увагу на те, що ознайомлення з текстовим вмістом даної сторінки означає, що ви ознайомлені і згідні з умовами використання сайту www.shopping-expert.com, а також є підтвердженням вами даної політики конфіденційності. Ознайомлення з даною сторінкою, а також використання в будь-якому вигляді сайту www.shopping-expert.com (в тому числі, але не обмежуючись розміщенням замовлень Вами товарів і послуг з використанням сайту www.shopping-expert.com, участь в бонусних програмах, акціях, заповнення заявок, форм і т.п.) є вашою беззаперечною згодою з усіма умовами і прирівнюється до підписання договору обома сторонами. Дана політика конфіденційності є обов'язковою для виконання сторонами. У разі Вашої незгоди з умовами даної політики конфіденційності, Ви повинні утриматися від використання сайту сайту www.shopping-expert.com.

1. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ:

1.1. Сайт - web-сайт, що належить Власнику сайту і має адресу в мережі Інтернет www.shopping-expert.com, за допомогою якого Користувач має можливість здійснити покупку бажаного товару / послуги. 1.2. Користувач (ВИ) - фізична особа, резидент України, що володіє повною дієздатністю; фізична особа-підприємець, резидент України; юридична особа, резидент України, що використовує даний сайт і / або його окремі інструменти, яка погодилася з умовами політики конфіденційності і виконала всі її умови описані нижче. 1.3. Покупець - Користувач, який здійснив покупку на сайті www.shopping- expert.com.

2. ПРЕДМЕТ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ

2.1. Ця Угода регулює порядок доступу Користувача до інформації, що розміщується на Сайті, порядок використання Сайту, а також можливість передачі таких товарів Користувачеві. 2.2. Ця Угода є публічною офертою. Використовуючи матеріали та інструменти Сайту, Користувач вважається беззастережно і безумовно приймають (підтверджуючим) цієї Угоди. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з умовами цієї Угоди до того, як оформити замовлення. Оформлення заявки з Сайту означає повне і беззастережне прийняття Угоди (у відповідності зі статтями 641, 642 Цивільного Кодексу України).

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Будучи Користувачем Сайту, Ви гарантуєте не робити будь-яких дій, що порушують законодавство України, норми міжнародного права і дій, які можуть порушити нормальне функціонування Сайту. 3.2. Користувач надає свою згоду на використання і обробку персональних даних Користувача відповідно до чинного законодавства України. 3.3. Приймаючи умови Угоди користувача, Користувач також підтверджує, що ознайомлений і згоден із розділом Про приватну Сайту, а також з умовами цієї Угоди. 3.4. Приймаючи умови Угоди користувача, Користувач підтверджує, що він є право- і дієздатним, а також що у нього відсутні будь-які обмеження в дієздатності. 3.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України та загальноприйнятих норм моралі та моральності. 3.6. Власник сайту не несе відповідальність за працездатність обладнання, на якому розміщений сайт, доступність Сайту, роботу каналів передачі даних та інші технічні засоби для здійснення Користувачами доступу до Сайту.

4. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

4.1. Користувач зобов'язується уважно ознайомитися з даною Угодою. У разі незгоди з його умовами Користувач зобов'язується негайно припинити використання Сайту. 4.2. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як порушують українське законодавство або норми міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту і сервісів сайту. 4.3. Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від правовласників. 4.4. При цитуванні матеріалів сайту, включаючи охоронювані авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове. 4.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України і загальноприйнятих норм моралі та моральності. 4.6. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті. 4.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності і не має будь-яких зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

5. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

5.1. Здійснюючи Замовлення на Сайті, Користувач добровільно надає свою згоду Адміністрації сайту на збір і обробку (накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання, поширення, знищення) зазначених їм даних, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, електронна пошта, телефон, адреса , з метою забезпечення відносин в сфері купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері рекламних і маркетингових досліджень, а також дає свою згоду на передачу (поширення) його даних перевізникам, транспортно-експедиторських і кур'єрським організаціям, іншим третім особам ( без обмеження) на розсуд Адміністрації сайту. Дане положення діє протягом 3 років з моменту оформлення останнього замовлення на сайті. 5.2. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана Користувачем.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Користувач має право призначити Одержувачем товару, що купується третя особа. В цьому випадку Одержувач зобов'язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації отримувача і доставки йому товару. На відносини сторін, в такому випадку, поширюються положення ст. 636 Цивільного Кодексу України. 6.2. Всі можливі суперечки і протиріччя, що виникають між Сторонами в рамках цієї Угоди, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України виключно за місцем реєстрації Власника сайту. Визнання судом будь-якого положення цієї Угоди недійсним не скасовує дію Угоди в решті частини і не знімає з Користувача Сайту зобов'язань, прийнятих при реєстрації. 6.3. Всі права на Сайт в цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені) www.shopping-expert.com належать Власнику сайту. 6.4. Користувач погоджується з тим, що після проходження процедури реєстрації на Сайті, Адміністрація сайту та / або Продавець буде направляти на електронну адресу користувачів листи і / або повідомлення, в тому числі, рекламного характеру. Разом з цим, Сайт зобов'язується не передавати електронну адресу, а також будь-які інші відомості про Користувачів третім особам. Користувач має право відмовитися від такої розсилки самостійно. 6.5. Користувач ознайомлений і згоден з умовами даної угоди.

Для всплывашки

Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ПРЕАМБУЛА

Шановний користувач сайту www.shopping-expert.com, звертаю вашу увагу на
те, що ознайомлення з текстовим вмістом даної сторінки означає, що ви
ознайомлені і зг
ідні з умовами використання сайту www.shopping-expert.com,
а також є підтвердженням вами даної
політики конфіденційності.
Ознайомлення з даною сторінкою, а також використання в будь-якому вигляді
сайту www.shopping-expert.com тому числі, але не обмежуючись
розміщенням замовлень Вами товарів і послуг з використанням сайту
www.shopping-expert.com, участь в бонусних програмах, акціях, заповнення
заявок, форм і т.п.) є ваш
ою беззаперечною згодою з усіма умовами і
прирівнюється до підписання договору обома сторонами. Дана
політика
конфіденційності
є обов'язковою для виконання сторонами. У разі Вашої
незгоди з умовами даної
політики конфіденційності, Ви повинні утриматися
від використання сайту
сайту www.shopping-expert.com.
1.
ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ:
1.1. Сайт - web-сайт, що належить Власнику сайту і має адресу в мережі
Інтернет www.shopping-expert.com, за допомогою якого Користувач має
можливість здійснити покупку бажаного товару / послуги.

1.2. Користувач (ВИ) - фізична особа, резидент України, що володіє повною
дієздатністю; фізична особа-підприємець, резидент України; юридична особа,
резидент України, що використовує даний сайт і / або його окремі інструменти,
яка погодилася з умовами
політики конфіденційності і виконала всі її умови
описані нижче.

1.3. Покупець - Користувач, який здійснив покупку на сайті
www.shopping-
expert.com
.
2.
ПРЕДМЕТ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ
2.1. Ця Угода регулює порядок доступу Користувача до інформації, що
розміщується на Сайті, порядок використання Сайту, а також можливість
передачі таких товарів Користувачеві.

2.2. Ця Угода є публічною офертою. Використовуючи матеріали та
інструменти Сайту, Користувач вважається беззастережно і безумовно
приймають (підтверджуючим) цієї Угоди. Користувач зобов'язаний повністю
ознайомитися з умовами цієї Угоди до того, як оформити замовлення.
Оформлення заявки з Сайту означає повне і беззастережне прийняття Угоди (у
відповідності зі статтями 641, 642 Цивільного Кодексу України).

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1. Будучи Користувачем Сайту, Ви гарантуєте не робити будь-яких дій, що
порушують законодавство України, норми міжнародного права і дій, які
можуть порушити нормальне функціонування Сайту.

3.2. Користувач надає свою згоду на використання і обробку персональних
даних Користувача відповідно до чинного законодавства України.

3.3. Приймаючи умови Угоди користувача, Користувач також підтверджує, що
ознайомлений і згоден із розділом Про приватну Сайту, а також з умовами цієї
Угоди.

3.4. Приймаючи умови Угоди користувача, Користувач підтверджує, що він є
право- і дієздатним, а також що у нього відсутні будь-які обмеження в
дієздатності.

3.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити
вимогам законодавства України та загальноприйнятих норм моралі та
моральності.

3.6. Власник сайту не несе відповідальність за працездатність обладнання, на
якому розміщений сайт, доступність Сайту, роботу каналів передачі даних та
інші технічні засоби для здійснення Користувачами доступу до Сайту.

4. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

4.1. Користувач зобов'язується уважно ознайомитися з даною Угодою. У разі
незгоди з його умовами Користувач зобов'язується негайно припинити
використання Сайту.

4.2. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як
порушують українське законодавство або норми міжнародного права, в тому
числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних правах, а
також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення
нормальної роботи Сайту і сервісів сайту.

4.3. Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається.
Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення
ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від правовласників.

4.4. При цитуванні матеріалів сайту, включаючи охоронювані авторські твори,
посилання на Сайт обов'язкове.

4.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в
протиріччя з вимогами законодавства України і загальноприйнятих норм
моралі та моральності.

4.6. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе
відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів,
посилання на які можуть міститися на сайті.

4.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту
або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач
згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності і не
має будь-яких зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

 

5. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
5.1. Здійснюючи Замовлення на Сайті, Користувач добровільно надає свою
згоду Адміністрації сайту на збір і обробку (накопичення, зберігання,
адаптування, відновлення, використання, поширення, знищення) зазначених
їм даних, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, електронна пошта, телефон,
адреса , з метою забезпечення відносин в сфері купівлі-продажу, відносин у
сфері захисту прав споживачів, у сфері рекламних і маркетингових
досліджень, а також дає свою згоду на передачу (поширення) його даних
перевізникам, транспортно-експедиторських і кур'єрським організаціям,
іншим третім особам ( без обмеження) на розсуд Адміністрації сайту. Дане
положення діє протягом 3 років з моменту оформлення останнього замовлення
на сайті.

5.2. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і
добровільно надана Користувачем.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Користувач має право призначити Одержувачем товару, що купується
третя особа. В цьому випадку Одержувач зобов'язаний вказати в формі
Замовлення дані, необхідні для ідентифікації отримувача і доставки йому
товару. На відносини сторін, в такому випадку, поширюються положення ст.
636 Цивільного Кодексу України.

6.2. Всі можливі суперечки і протиріччя, що виникають між Сторонами в
рамках цієї Угоди, підлягають вирішенню відповідно до чинного
законодавства України виключно за місцем реєстрації Власника сайту.
Визнання судом будь-якого положення цієї Угоди недійсним не скасовує дію
Угоди в решті частини і не знімає з Користувача Сайту зобов'язань, прийнятих
при реєстрації.

6.3. Всі права на Сайт в цілому і на використання мережевої адреси (доменного
імені) www.shopping-expert.com належать Власнику сайту.

6.4. Користувач погоджується з тим, що після проходження процедури
реєстрації на Сайті, Адміністрація сайту та / або Продавець буде направляти
на електронну адресу користувачів листи і / або повідомлення, в тому числі,
рекламного характеру. Разом з цим, Сайт зобов'язується не передавати
електронну адресу, а також будь-які інші відомості про Користувачів третім
особам. Користувач має право відмовитися від такої розсилки самостійно.

6.5. Користувач ознайомлений і згоден з умовами даної угоди.